ÖVERSIKT

NOLAB ingår endast avtal med myndig (18 år) person. Är man minderårig krävs målsmans tillstånd.

Avtal ingås endast på svenska och vi levererar endast inom Sverige.

Avtal ingås när du väljer att skicka beställning i kassan.

I priserna ingår moms med 25 %.

Vi förehåller oss rätten att vid uppenbara felaktigheter, t.ex. pris eller tryckfel att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart avboka din order utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte genomföra en beställning om t.ex. varan är slut i lager eller vid tekniska problem.

Om du vill korrigera din beställning efter order kan vi endast göra detta innan din beställning har lämnat vårt lager.

Alla varor förblir NOLAB:s egendom till dess fulla betalning kommit bolaget tillhanda.

NOLAB förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

Denna webbplats drivs av NOLAB Scandinavia AB (556799-0675). På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till NOLAB. NOLAB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, med villkor att du accepterar våra villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår ”Service” och samtycker till att vara bunden av följande allmänna villkor inklusive dessa ytterligare villkor och policyer som finns tillgängliga på vår webbplats. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, köpmän och / eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen, samtycker du till dessa användarvillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vi använder One.com som förser oss med möjligheten att driva vår E-handel. De förser oss med den elektroniska e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter till dig.

AVSNITT 1 – LEVERANS

Beställningar levereras fraktfritt om förvalt fraktfria leveransalternativ används. För specifika områden kan kompletterande leveransalternativ med fraktkostnad visas som tillgängliga.

Ibland händer det att någon av de varor som du beställt inte finns i lager och blir restnoterad, d.v.s. vi reserverar oss för slutförsäljning. Skulle din order inte kunna skickas i tid har du då rätt att häva ditt köp.

Om ditt paket och/eller innehållet är transportskadat när du får det, anmäl det genast till NOLAB. Om paket kommer bort under transporten måste du meddela vår kundtjänst inom skälig tid (2 månader).

NOLAB skickar en orderbekräftelse till mailadressen du angivit innan vi skickar varorna till dig.

Vid eventuella leveransförseningar eller slutförsäljningar meddelas du. Om du inte är nöjd med ett nytt angivet leveransdatum har du alltid rätt att avboka din order utan kostnad. Vi kan inte erbjuda någon form av ersättning på grund av en leveransförsening eller slutförsäljning.

Leveranstiden varierar beroende på produkt. Leveranstiden är normalt mellan 1–3 arbetsdagar. NOLAB ansvarar ej för eventuella förseningar som kan uppstå efter att order överlämnats till ombud för leverans.

Ditt paket ligger normalt kvar hos ditt ombud i 14 dagar efter att det ankommit. Om du inte hämtar ut ditt paket så kommer det att gå i retur till oss. Paketet registreras då som ”ej uthämtat” och vi kommer att debitera dig en avgift på 250 kr + 10% av det totala ordervärdet för uppkomna kostnader för returfrakt och hanteringskostnad. Resterande ordervärde återbetalas till dig på samma vis som du betalade vid köp.

AVSNITT 2 – BETALNING

Kortbetalning: Du kan betala med Visa, Mastercard eller American Express. Välj kortbetalning och följ anvisningarna. Varorna skickas så snart som möjligt efter betalning och ingen extra avgift tas ut. 

Kortbetalningar handläggs av Klarna eller Stripe.

Faktura: Vi erbjuder betalning med faktura via vår samarbetspartner Klarna. Vid fakturabetalning skickas varorna till den folkbokförda adressen. Vill du ej ha varorna till din folkbokföringsadress ber vi dig vänligen använda ett annat betalningsalternativ. Ingen faktureringsavgift tillkommer (0kr). Betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift, dröjsmålsränta och aktuell referensränta.

 

AVSNITT 3 – ÅNGERRÄTT

Du har full ångerrätt (retur och bytesrätt) inom 14 dagar från att du mottagit varan. Vid retur av vara som hanterats i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion, ersätter konsumenten oss för den eventuella värdeminskning som uppstått. Värdeminskningens omfång bestäms av NOLAB.

Ångerrätten kan nyttjas förutsatt att varan returneras tillsammans med de etiketter och originalförpackning som följer med varan. Du har som kund rätt att undersöka varan men du får inte bryta plomberingar. För de fall där tillhörande fodral, emballage, informationsfolder och äkthetsintyg inte medföljer vid utnyttjande av ångerrätt, har NOLAB rätt att neka returen. Vid retur av varor vars utleverans skett med hemleverans, sker samma returrutiner som vid övriga fraktsätt.

Byte: Ett byte innebär att du för varje returnerad vara väljer att köpa en ny vara. Eventuell mellanskillnad betalas tillbaka. Om du returnerar ett större antal varor än du byter till definieras det inte som en retur utan som ett återköp. Du, som kund, står för returen tillbaka till NOLAB.

Retur: Du kan returnera dina varor till NOLAB inom 14 dagar och få pengarna tillbaka om du ångrat dig. Ångerfristen börjar gälla den dag du tagit emot din beställning. Frakten vid retur betalas av dig, som kund.

Vid felexpedition kan du välja mellan att få en ny vara eller full återbetalning.

Alla varor som skickas tillbaka, måste vara noggrant emballerade, för att undvika skador på varan. Det är du som kund som står för transportrisken tillbaka till NOLAB.

Reklamation: Om du reklamerar din vara på grund av en skada eller felproduktion kommer vi att göra en manuell bedömning och eventuellt begära in produkten om så behövs.

Vid transportskada ska reklamation anmälas direkt till NOLAB och ske direkt från dig, som kund. Vi kan begära bilder och eventuellt begära in produkten om så behövs.

Första åtagandet vid en reklamation är att åtgärda felet. Om detta inte går och reklamationen blir godkänd kommer vi att ersätta dig med en ny produkt.

Om vi inte har möjlighet att ersätta dig med en likadan vara har du rätt till att häva köpet och få pengarna återbetalda.

Återbetalning sker normalt inom 14 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur. Vi kan endast utföra återbetalning på samma sätt och till samma konto som användes vid köptillfället.

Returadress för ångerrätt och reklamation:

NOLAB Scandinavia AB
C/O Bring Cargo
Finnögatan 1
572 78, Linköping

Kontaktuppgifter för ångerrätt och reklamation:

E-mail: info@nolab.se

AVSNITT 4 – SORTIMENT

NOLAB reserverar sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har gått igenom. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor i sortimentet.

NOlAB reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Vi ger heller ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. NOLAB förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel.

AVSNITT 5 – FORCE MAJEURE

NOLAB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

AVSNITT 6 – TVIST

Klagomål eller synpunkter avseende NOLAB:s produkter bör meddelas till NOLAB kundservice via e-mail info@nolab.se. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Vi följer alltid ARN:s rekommendationer. Du kan även använda den onlineplattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.

Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

AVSNITT 7 – ONLINE BUTIKVILLKOR

Du måste vara minst 18 år för att göra ett köp på nolab.se eller fått godkännande av målsman att göra ett köp.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och inte heller vid användning av tjänsten bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

AVSNITT 8 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till någon av vilken anledning som helst och när som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involverar ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja eller utnyttja någon del av NOLAB, som NOLAB tillhandahåller utan att ha fått ett skriftligt tillstånd av oss.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 9 – TIDLÄGGNING AV INFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 10 – ÄNDRINGAR TILL TJÄNSTEN OCH PRIS

Priserna för våra produkter kan ändras utan att du blir meddelad.

Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar och/eller prisändringar.

AVSNITT 11 – PRODUKTER

Vissa produkter kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att visa så exakt som möjligt färgerna och bilderna på våra produkter som visas på webbplatsen. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängderna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan komma att ändras när som helst utan att du blir meddelad, enligt vår egen bedömning. Vi förbehåller oss rätten att sluta sälja en produkt när som helst.

AVSNITT 12 – BEGRÄNSNINGAR OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta mängderna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som placerats av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig via e-post och / eller faktureringsadress / telefonnummer som anges vid beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar vara placerade av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs på vår webbplats.

AVSNITT 13 – ALTERNATIVA VERKTYG

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

AVSNITT 14 – TREDJEPARTER

Vissa innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje parter.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan rikta dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet och vi garanterar inte och har inte något ansvar för tredje parts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi ansvarar inte för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Läs noggrant tredjeparts policyer och rutiner och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

AVSNITT 15 – ANVÄNDARKOMMENTARER, OCH ANDRA INLAGOR

Om du på vår begäran skickar vissa specifika inlagor (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, vare sig det är online, via e-post, med post, eller på annat sätt, samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss i något medium. Vi är inte skyldiga att:

– Hålla med i kommentarer

– Betala ersättning för eventuella kommentarer

– Svara på eventuella kommentarer.

Vi får, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer efter eget gottfinnande som är olagliga, kränkande, hotande, skadliga, ärekränkande, pornografiska, obscena eller på annat sätt krångliga eller kränker någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla skadligt eller på annat sätt olagligt, missbrukande eller obscent material eller innehålla datorvirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon annan relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som du eller någon tredje part har lagt ut.

AVSNITT 16 – PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information genom webbplatsen regleras av vår integritetspolicy. Se vår integritetspolicy.

AVSNITT 17 – FELAKTIGHETER

Ibland kan det finnas information på vår webbplats som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter, och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om information är felaktig när som helst utan att du blir meddelad (inklusive efter att du har lagt din beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information på webbsidan eller på någon relaterad webbplats, inklusive prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 18 – FÖRBUD MOT ANVÄNDNING

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll:

– för något olagligt syfte

– att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar

– bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar

– att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter;

– att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förvirra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder

– att lämna in falsk eller vilseledande information

– att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av NOLAB

– att samla in eller spåra andras personliga information

– att sprida skräppost, phish, spindlar

– för något obscen eller omoraliskt syfte

– att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna på NOLAB eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet.

Vi förbehåller oss rätten att blockera din användning av NOLAB om du skulle bryta mot någon del av våra allmänna villkor.

AVSNITT 19 – AVSÄTTNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Du samtycker till att vi kan stänga NOLAB under obegränsad tid eller avbryta NOLAB när som helst utan att meddela dig.

AVSNITT 20 – SÄRSKILJANDE

I händelse av att någon bestämmelse i dessa servicevillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke-verkställbara delen ska anses avskild från dessa villkor för NOLAB, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten för andra kvarvarande bestämmelser.

AVSNITT 21 – AVTALET

Dessa servicevillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller avseende NOLAB utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den författande parten.

AVSNITT 22 – GÄLLANDE LAG

Dessa servicevillkor och alla separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige.

AVSNITT 23 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTERNA

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter publicering av eventuella ändringar av dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 24 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på info@nolab.se.