Om NOLAB Scandinavia AB

NOLAB Scandinavia AB har ett brett sortiment av smörjmedel och rengöringsmedel anpassat för det nordiska klimatet.

Vi erbjuder dig högkvalitativa smörjmedel från några av Europas mest välkända smörjmedelsmärken; Neste Oil och Kroon Oil.

Vi är även återförsäljare av Nertas rengöringsprodukter för professionell bil-, buss och lastbilstvätt.

Historia

NOLAB Scandinavia AB bildades 2010 med uppdraget att driva Neste Oil koncernens smörjmedelsförsäljning i Norden. Inom kort utvidgades verksamheten och avtal tecknades med ytterligare varumärke för distribution och försäljning av smörjmedelsprodukter i de skandinaviska länderna. Under sista kvartalet 2010 utvidgades verksamheten och en överenskommelse gjordes med FH & Co AB gällande försäljning av alkylatbränsle. Nu senast under 2019 har ett avtal tecknats för distribution och försäljning av Kroon Oil för deras produktsortiment på den svenska marknaden. NOLAB Scandinavia AB består idag av branschkunnig personal från Neste Oil AB samt inhyrd personal med specialkompetens.

NOLAB Scandinavia AB har som mål att ytterligare effektivisera och utveckla bolaget i syfte att förstärka sin roll som betydande aktör inom den marknad företaget opererar. Tillgängligt, snabbt och personligt!

Vår försäljning sker framförallt inom tre segment:

  • Industri (kraft och värmeindustri)
  • Fordon (personbilar, lastvagnar och bussar)
  • Entreprenad (skog, jordbruk, väg och byggen)
Industri scaled

Industri (kraft och värmeindustri)

Industrisegmentet har sin tyngdpunkt inom kraft- och värmeindustri med Fortum som största kund.
Leveranser sker även till tillverkande industrier, såsom pelletsindustrier, plastindustrier osv.

Läs mer

Fordon (personbilar, lastvagnar och bussar)

NOLAB Scandinavia servar trafiksegmentet med ett komplett sortiment, där styrkan framförallt ligger inom helsyntetiska och syntetiska smörjmedel.

Läs mer

Entreprenad (skog, jordbruk, väg och byggen)

Inom entreprenadsegmentet har NOLAB Scandinavia gjort sig kända som en totalleverantör av samtliga produkter som kan tänkas användas inom olika applikationer. Extra styrka fås genom de efterfrågade biologiskt nedbrytbara och miljöanpassade produkterna för maskinentreprenörer, såsom t.ex. Biohydrauli SE 46, Neste Biosaw och Neste Pro Coolant Bio.

Läs mer