Råd vid byte av smörjmedel

Valet av rätt motorolja och transmissionsolja påverkas både av driftförhållandena och en rad andra villkor. Dessa beskrivs nedan och är viktiga att ta hänsyn till:

1. Rätt viskositet:

(SAE-klass) väljs beroende på driftförhållandena, dvs. den yttre temperaturen och tillverkarens rekommendationer. Motorn måste starta även vid mycket låga temperaturer och oljan måste dessutom ge tillförlitlig motorsmörjning vid höga temperaturer och hög belastning.

2. Rätt kvalitet:

(klass enligt API, ACEA och/eller fordonstillverkarens klassificering) i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Oljekvaliteten påverkar bl.a. bytesintervallen för oljan. Högkvalitativ motorolja har egenskaper som gör att den behåller sina egenskaper under längre tid och tillverkarens rekommenderade bytesintervall är därför längre. Fordonstillverkaren anger minimikraven och motoroljans viskositetsklass i fordonets bruksanvisning.

När man väljer transmissionsolja måste man ta hänsyn till SAE-klassen och kvaliteten. Transmissionsoljan väljs beroende på de aktuella driftförhållandena och fordonstillverkarens rekommendationer. Kvalitetskraven måste alltid stämmas av mot fordonets bruksanvisning eller oljetillverkarens rekommendationer eller kontrolleras av en behörig motorverkstad. Kvalitetskraven för transmissionsolja för manuella växellådor varierar mellan olika bilmärken och kan vara API GL-1, GL-4, GL-5, olja för automatväxellådor, motorolja eller specialolja från tillverkaren. Växellådorna i nya bilar kräver normalt inga oljebyten eftersom oljan bara fylls en enda gång och behåller sina egenskaper under växellådans livstid.

När man väljer differentialolja måste man ta hänsyn både till kvalitetskraven och SAE-klassen. Bakhjulsdrivna bilar använder differentialolja för separata hypoidväxlar och i sådana fall används nästan alltid en olja med kvalitetsklass API GL-5. En friktionsdriven differentialspärr kräver en differentialolja som innehåller nödvändiga LS-additiv (LS=Limited Slip).

 • God värme- och oxidationsbeständighet minskar risken för koksning vilket i sin tur minskar risken för knackning och glödtändning.
 • Lång livslängd ger möjlighet att utnyttja tillverkarens maximala rekommenderade bytesintervall.
 • Goda egenskaper för viskositet/temperatur och skjuvstabilitet ger bättre slitageskydd.
 • Bra flöde vid låga temperaturer (flyttemperatur upp till-60°C) och högt viskositetsindex garanterar goda driftförhållanden även i kallt väder.
 • Låg flyktighet ger lägre oljeförbrukning.
 • Bra friktionsegenskaper ger lägre bränsleförbrukning och högre effekt.

Faktorer som påverkar valet av smörjmedel:

Syntetiska oljor är mer lämpade för moderna fordon med katalytisk avgasrening.

Syntetisk olja eller mineralolja?

Dagens smörjmedel använder många olika additiv som förbättrar smörjförmågan för hela produkten men basoljorna är en grundförutsättning för produktegenskaperna.

Relaterade produkter

20L
208L
1915 kr18200 kr
5L
20L
375 kr1375 kr
5L
20L
208L
+1
359 kr58750 kr
5L
20L
208L
+1
679 kr98750 kr
5L
20L
208L
+1
749 kr125000 kr
5L
20L
899 kr3395 kr
1L
20L
139 kr2499 kr
5L
20L
779 kr2895 kr
5L
20L
208L
499 kr17990 kr
5L
20L
1000L
599 kr89990 kr
1L
5L
69 kr349 kr
5L
20L
549 kr2096 kr
5L
20L
549 kr1949 kr
1L
5L
20L
109 kr1795 kr

Inom detta segment erbjuder NOLAB Scandinavia AB ett brett urval av motoroljor av olika kvalitet såsom helsyntet, syntet och mineraloljor för såväl bensin- som dieselmotorer. Även ett heltäckande sortiment av transmissionsoljor tillhandahålls.

Råd vid byte av smörjmedel

Valet av rätt motorolja och transmissionsolja påverkas både av driftförhållandena och en rad andra villkor. Dessa beskrivs nedan och är viktiga att ta hänsyn till:

1. Rätt viskositet:

(SAE-klass) väljs beroende på driftförhållandena, dvs. den yttre temperaturen och tillverkarens rekommendationer. Motorn måste starta även vid mycket låga temperaturer och oljan måste dessutom ge tillförlitlig motorsmörjning vid höga temperaturer och hög belastning.

2. Rätt kvalitet:

(klass enligt API, ACEA och/eller fordonstillverkarens klassificering) i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Oljekvaliteten påverkar bl.a. bytesintervallen för oljan. Högkvalitativ motorolja har egenskaper som gör att den behåller sina egenskaper under längre tid och tillverkarens rekommenderade bytesintervall är därför längre. Fordonstillverkaren anger minimikraven och motoroljans viskositetsklass i fordonets bruksanvisning.

När man väljer transmissionsolja måste man ta hänsyn till SAE-klassen och kvaliteten. Transmissionsoljan väljs beroende på de aktuella driftförhållandena och fordonstillverkarens rekommendationer. Kvalitetskraven måste alltid stämmas av mot fordonets bruksanvisning eller oljetillverkarens rekommendationer eller kontrolleras av en behörig motorverkstad. Kvalitetskraven för transmissionsolja för manuella växellådor varierar mellan olika bilmärken och kan vara API GL-1, GL-4, GL-5, olja för automatväxellådor, motorolja eller specialolja från tillverkaren. Växellådorna i nya bilar kräver normalt inga oljebyten eftersom oljan bara fylls en enda gång och behåller sina egenskaper under växellådans livstid.

När man väljer differentialolja måste man ta hänsyn både till kvalitetskraven och SAE-klassen. Bakhjulsdrivna bilar använder differentialolja för separata hypoidväxlar och i sådana fall används nästan alltid en olja med kvalitetsklass API GL-5. En friktionsdriven differentialspärr kräver en differentialolja som innehåller nödvändiga LS-additiv (LS=Limited Slip).

 • God värme- och oxidationsbeständighet minskar risken för koksning vilket i sin tur minskar risken för knackning och glödtändning.
 • Lång livslängd ger möjlighet att utnyttja tillverkarens maximala rekommenderade bytesintervall.
 • Goda egenskaper för viskositet/temperatur och skjuvstabilitet ger bättre slitageskydd.
 • Bra flöde vid låga temperaturer (flyttemperatur upp till-60°C) och högt viskositetsindex garanterar goda driftförhållanden även i kallt väder.
 • Låg flyktighet ger lägre oljeförbrukning.
 • Bra friktionsegenskaper ger lägre bränsleförbrukning och högre effekt.

Faktorer som påverkar valet av smörjmedel:

Syntetiska oljor är mer lämpade för moderna fordon med katalytisk avgasrening.

Syntetisk olja eller mineralolja?

Dagens smörjmedel använder många olika additiv som förbättrar smörjförmågan för hela produkten men basoljorna är en grundförutsättning för produktegenskaperna.

Relaterade produkter