Miljöklassade produkter

NOLAB Scandinavia AB har ett omfattande program med miljöklassade produkter som Alkaliska rengöringsmedel, Propylenglykoler, Hydrauloljor, Fetter och Aerosoler.

För att säkerställa att vi arbetar åt önskat håll för kommande generationer sluter vi avtal med våra kunder och tar hand om avfall såsom spillolja, oljefilter mm i samarbete med Ragn Sells.
Vi redovisar även kontinuerligt kedjan för återvinning av förpackningar och emballage till REPA/FTI.

Vänligen, kontakta en representant hos oss så berättar vi mer.

Kontakta en representant