Vår försäljning sker inom följande segment:

  • Lätta fordon
  • Tunga fordon
  • Entreprenad
  • Skogsindustrin
  • Industri
  • Kraftindustrin

Fordon (personbilar, lastvagnar och bussar)

NOLAB Scandinavia servar trafiksegmentet med ett komplett sortiment, där styrkan framförallt ligger inom helsyntetiska och syntetiska smörjmedel.

LÄS MER

Tunga fordon

NOLAB Scandinavia AB har genom sina två smörjmedelsleverantörer ett brett urval av motoroljor, transmissionsoljor, hydrauloljor och fetter av olika kvalitet och med den absolut senaste teknologin i form av olika godkännanden inom API, ACEA och OEM.

LÄS MER

Entreprenad (skog, jordbruk, väg och byggen)

Inom entreprenadsegmentet har NOLAB Scandinavia gjort sig kända som en totalleverantör av samtliga produkter som kan tänkas användas inom olika applikationer. Extra styrka fås genom de efterfrågade biologiskt nedbrytbara och miljöanpassade produkterna för maskinentreprenörer, såsom t.ex. Biohydrauli SE 46, Neste Biosaw och Neste Pro Coolant Bio.

LÄS MER

Skogsindustrin

Inom entreprenadsegmentet har NOLAB Scandinavia AB gjort sig kända som en totalleverantör av samtliga produkter som kan tänkas användas inom olika verksamhetsområden

LÄS MER

Industri (kraft och värmeindustri)

Industrisegmentet har sin tyngdpunkt inom kraft- och värmeindustri med Fortum som största kund.
Leveranser sker även till tillverkande industrier, såsom pelletsindustrier, plastindustrier osv.

LÄS MER

Kraftindustrin

NOLAB Scandinavia AB kan erbjuda ett konkurrenskraftigt och väl sammansatt produktprogram för vattenkraft och värmeverk där flera av produkterna har utvecklats med tanke på minimal miljöpåverkan.

LÄS MER